Θήκη για κουτάλι, πιρούνι για το ολοήμερο

σετ θήκη για σνακ, σουπλά, θήκη για κουτάλι διάστημα aσετ θήκη για σνακ, σουπλά, θήκη για κουτάλι διάστημα a
23.00